Αναθεώρηση ΣΕΤΕ του στόχου των 18,5 εκατ. διεθνών αφίξεων

Με βάση τα νέα δεδομένα των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων από το εξωτερικό για το 2014, ο ΣΕΤΕ προχώρησε σε αναθεώρηση του αρχικού στόχου των 18,5 εκατ. διεθνών αφίξεων στα 19 εκατ. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του ετήσιου προγραμματισμού των πτήσεων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ), που υλοποίησε το νεοσύστατο SETE intelligence.

Η μελέτη καταγράφει για το 2014 σημαντική αύξηση προγραμματιζόμενων πτήσεων και θέσεων από το εξωτερικό σε σχέση με το 2013. Αν και η τελική υλοποίηση πτήσεων που θα εκτελεσθούν από τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και η πληρότητα των θέσεων θα δημιουργήσει διαφοροποιήσεις από τα αρχικά στοιχεία της ΕΑΣΠ, οι αντίστοιχες συγκρίσεις προγραμματισμού και υλοποίησης του 2013 σε σχέση με το 2014 οδηγούν στα θετικά ως άνω συμπεράσματα.

Από την ίδια μελέτη, προκύπτει, επίσης, η μεταβολή του μίγματος εισερχόμενων πτήσεων με τις τακτικές πτήσεις να είναι πλέον περισσότερες από τις πτήσεις τσάρτερ (51% τακτικές / 49% τσάρτερ). Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη διότι δείχνει ότι εξελίσσονται στη χώρα μας συνθήκες μεγαλύτερης ισορροπίας στα τουριστικά δίκτυα διανομής, άρα και στη ζήτηση.

Στη μελέτη, επίσης, αποτυπώνονται:

–          Το top 20 των χωρών-πηγών

–          Το top 20 των αεροδρομίων εξωτερικού

–          Το ρίσκο της Ρωσικής και Ουκρανικής αγοράς για το 2014

Ξεκινώντας την τουριστική σεζόν, ο ΣΕΤΕ ενισχύει την προστιθέμενη αξία και συμβολή του στον ελληνικό τουρισμό με την εγκατάσταση και χρήση μηχανισμών ανάλυσης στοιχείων και προβλέψεων. Η μελέτη που συνέταξε το SETE intelligence είναι το πρώτο δείγμα μελετών με σκοπό την ποιοτικότερη και πληρέστερη στατιστική αποτύπωση του ελληνικού τουρισμού.

Για να δείτε βασικά στοιχεία της μελέτης πατήστε εδώ.