Επιστημονικά Συνέδρια, Έτος: 2000

Διεθνές Συνέδριο “Λιβάδια και Δασική Βλάστηση στην Ευρώπη”
Ιανουάριος 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

19o Συνέδριο Τηλεπικοινωνίας CMEUG
Ιανουάριος 2000
Αθήνα
Ο: TELESTET

23o Συνέδριο Τηλεπικοινωνίας ICU
Ιανουάριος 2000
Αθήνα
Ο: TELESTET

Kapudan Pasha Symposium
5 – 10 Ιανουαρίου 2000
Ρέθυμνο, Κρήτη
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 – 391.915, e-mail: mitos@stepc.stepc.gr

Ημερίδα “Προστασία Οικοσυστημάτων, Περιβάλλον και Ανάπτυξη στην Κοινωνία του 2000″
15 Ιανουαρίου 2000
Αγρίνιο
Ο: Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Π: κ. Χ. Μαλλιαρός, 77.77.181, κ. Β. Παπασάκας, 0641 – 24.073, 22.379

Ημερίδα ” Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια Αστικού Περιβάλλοντος”
15 Ιανουρίου 2000
Ιωάννινα
Ο: Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(ΤΕΕ), Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Ηπείρου, ΤΕΔΚ της Περιφέρειας Ηπείρου
Π: Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Ηπείρου, κ. Χ. Τόμο, 0651 – 22.768, Γραμματεία ΤΕΕ, κα Μ. Θεοχαροπούλου, 0651 – 27.475, 31.323

8th Euro micro Workshop on Parallel & Distributed Processing
19 – 21 Ιανουαρίου 2000
Ρόδος
Σ: 100
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

Infoworld Telecom 2000
21 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο:

3ο Πανελλήνιο Βιομηχανικό Συνέδριο
20 – 21 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ¨Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων και Υδατοκαλλιεργειών”
20 – 23 Ιανουαρίου 2000
Μεσολλόγγι
Ο: Σύλλογος Ιχθυολόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας
Π: Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, 0632 – 24.128

Συνέδριο “Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Κυβερνοπόλεμος και Κοινή Γνώμη”
21 – 22 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΕΠΥΕΘΑ), Κέντρο Διεθνούς Ασφαλείας του Παν/μίου Αμπερντίν της Σκωτίας

2o Συνέδριο Επιχειρηματικότητας “Νέος Αιώνας – Νέες Επιχειρήσεις”
21 – 24 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνικός Οργανισμός Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), Υπουργείο Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. XVI
Π: ΕΟΜΜΕΧ, 0800-13000, fax: 74.91.307

Ημερίδα ” Πληροφορική”
27 Ιανουρίου 2000
Αθήνα
Ο: Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Π: κ. Μ. Γιαμπουράς, 33.79.161, 0945-92.92.68

Ημερίδα “Το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη”
27 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα

2ο Συνέδριο Agrotica 2000 “Αγροτική Ανάπτυξη”
28 – 29 Ιανουαρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Υπουργείο Γεωργίας, Γ.Π.Α., Α.Π.Θ., ΕΚΑΓΕΜ

Ημερίδα “Τοπική – Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Μηχανικοί”
29 Ιανουρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών
Π: κα Π. Ράλλη, 031 – 317.377, 0977-69.80.00

17ο Ετήσιο Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων
29 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ)

Ημερίδα ” Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας και η αξιοποίησή της στην Προστασία και Διαχείρηση του Υδατικού Περιβάλλοντος”
31 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Π: ΕΜΠ, 77.22.878, 77.22.414, ΥΠΕΧΩΔΕ, 86.50.334 (εσωτ. 138)

Ημερίδα “Ο Ναυτιλιακός Πράκτορας της Νέας Χιλιετίας. Νέοι ρόλοι, Νέεσ Προκλήσεις, Νέες προτάσεις”
1 Φεβρουαρίου 2000
Πειραιάς
Π: 41.74.511, 42.20.536

Σεμινάριο “Φορολογικές Δηλώσεις: Φυσικών Προσώπων Νομικών Προσώπων”
1 – 2 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Π: 21.12.000

Εκδήλωση “Οι Τηλεπικοινωνίες την επόμενη Δεκαετία: Ο ρόλος της Ελλάδας”
2 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών
Π: 82.03.220, 82.03.216

Διεθνές Συνέδριο “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τουρισμός”
2 – 4 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Μονάδα Ανανεώσιμων Πόρων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Π: 77.23.272, fax: 77.21.738

Ημερίδα “Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διείσδυση των ΑΠΕ στην Ηλεκτροπαραγωγή. Προτάσεις και Προοπτικές”
3 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος(ΤΕΕ)
Π: Γραφείο Επιστημονικού Έργου του ΤΕΕ, 32.91.252-4

Συνέδριο “Οι Μετανάστες στην Ελλάδα του 2000”
4 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εφημερίδες “Athens News” & “Kurier Atenski”

Φορολογικό Συμπόσιο
5 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 98.17.047-8

“Το Εθνικό Κτηματολόγιο στην πράξη(1995-2000) – Εμπειρίες, Διαπιστώσεις, Προτάσεις”
10 – 11 Φεβρουαρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Σύλλογος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας, Τμήμα ΑΤΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, ΚΕΔΚΕ
Π: Σύλλογος Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Β. Ελλάδας, 031 – 265.772, 475.770, fax: 031 – 265.772

Ημερίδα “Το Δικαίωμα Πρόσβασης στην Περιβαλλοντική Πληροφόρηση”
11 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNEP
Π: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα Μαντζάρα, 32.25.245, 32.26.693, fax: 32.25.240, e-mail: mio-ee-env@ath.forthnet.gr

Ζ’ Κοινό Συνέδριο Φυσικής “Προοπτικές, Εξελίξεις των Εκπαιδευτικών Θεμάτων”
11 – 13 Φεβρουαρίου 2000
Ζάκυνθος
Ο: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ένωση Κυπρίων Φυσικών
Π: 62.32.710

Συνέδριο “Φυσικές Επιστήμες και Πολίτης: Η Εκπαιδευτική Προσέγγιση”
12 – 15 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Συμβούλιο της Ευρώπης

Συνέδριο “Η Ευρώπη και ο Κόσμος στην Αρχή της Νέας Χιλιετίας – Σύγχρονη Προοδευτική Προσέγγιση”
13 – 14 Φεβρουαρίου 2000
Θεσσαλονίκη

Συνέδριο Economist “Επενδύοντας στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά εν όψει της Ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ”
14 – 15 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Π: 94.08.750-2, fax: 94.08.753

Διάλεξη “Αγώνας για επικράτηση. Βενετοί και Γενουάτες στο Φραγκικό Βασίλειο της Κύπρου”
15 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Συνέδριο “Ο Ρόλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Διαδικασία Ανοικοδόμησης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”
17 – 18 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

Συνέδριο “Σύνοδος των Εφήβων: Οι Νέοι του 21ου Αιώνα μιλούν για την Εκκλησία”
19 – 20 Φεβρουαρίου 2000
Βόλος
Ο: Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος

Συνέδριο “Βαλκάνια, Χθές – Σήμερα”
21 – 22 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραίτη

6ο Banking Forum
24 – 25 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεων Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Π: ΕΕΔΕ, κα Μ. Σταμούλα, 21.12.000, fax: 21.12.020-1

Συνέδριο “Οι Εμφύλιοι Πόλεμοι του 20ού Αιώνα”
24 – 26 Φεβρουαρίου 2000
Αθήνα
Ο: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Ινστιτούτο Κοινωνικής Ιστορίας του Άμστερνταμ, Ίδρυμα Φελτρινέλι, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Παν/μίου
Π: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), 32.23.062

Συνέδριο “Μεσογειακά Διατροφή και Γαστρονομία”
Μάρτιος 2000
Ο: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου

4th European Farming Systems Symposium
3 – 7 Απριλίου 2000
Βόλος
Ο: University of Thessaly
Π: University of Thessaly, e-mail: dimgaki@uth.gralex@kar.forthnet.gr, Prof. Goussios, fax: 0421 – 74.171, 52.94.020,

Εκδήλωση “Λειτουργικά Συστήματα Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής”
4 Απριλίου 2000
Αθήνα
Π: 72.73.700

Επιστημονική Συνάντηση “Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου στο παράδειγμα του πτωχευτικού δικαίου”
4 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

Διεθνές Συμπόσιο “Θεωρία και Πρακτική της Οικονομίας των Μεταφορών”
5 – 7 Απριλίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΔΥΜ
Π: 031 – 291.572

Διεθνές Δικηγορικό Συνέδριο
10 – 14 Απριλίου 2000
Λευκωσία, Κύπρος
Ο: Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Π: 00357 2 3186688

Μορφωτική Εκδήλωση “Ύαλος: Ένα οικείο αλλά και άγνωστο υλικό”
11 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Π: 72.73.700

A NATO Advanced Research Workshop “Green Industrial Applications of Ionic Liquids”
12 – 16 Απριλίου 2000
Ηράκλειο, Κρήτη
Ο: NATO ARW on Ionic Liquids
Π: NATO ARW on Ionic Liquids, Deparment of Chemistry – University of Alabama, 205/348-4323, fax: 205/348-9104, e-mail:RDRogers@bama.ua.edu

Συνέδριο “Ο Κεντρικός Ρόλος του Ανθρώπινου Παράγοντα στην Επιχείρηση της Γνώσης”
12 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ),Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΕΚΑ)
Π: 89.64.531-8, ΕΕΔΕ, 21.12.000

Ημερίδα “Ολοήμερο Σχολείο: Θεωρία και Πράξη”
13 Απριλίου 2000
Ιωάννινα
Ο: Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Ιωαννίνων

Συνέδριο “Δημοσιογραφία και Γλώσσα”
15 – 16 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ενέργεια”
17 Απριλίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Π: ΕΚΤ, κα Α. Καραχάλιου, κ. Μ. Προέδρου, 72.73.921-966, fax: 72.46.824, e-mail:akarah@ekt.grmproed@ekt.gr, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, κ. Ν. Κατσιαδάκης, 031 – 498.204, fax: 031 – 498.280, e-mail: nicolas@techpath.gr

Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ενέργεια”
18 Απριλίου 2000
Αθήνα
Ο: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
Π: ΕΚΤ, κα Α. Καραχάλιου, κ. Μ. Προέδρου, 72.73.921-966, fax: 72.46.824, e-mail:akarah@ekt.grmproed@ekt.gr

Conference HEP 2000 “Current Developments in High Energy Physics”
20 – 23 Απριλίου 2000
Ιωάννινα
Ο: Hellenic Society for the Study of High Energy Physics
Π: 0651 – 98.614, fax: 0651 – 45.740, e-mail: hep2000@theory.physics.uoi.gr

Συνέδριο της εταιρείας Goody’s
Μάιος 2000
Ρόδος
Σ: 250

Συνέδριο “Μαθηματικά Μοντέλα στις Θετικές Επιστήμες”
2 – 13 Μαίου 2000
Ανώγεια, Κρήτη
Ο: Μαθηματικά Τμήματα των Παν/μίων Αθηνών, Κρήτης και Ιωαννίνων
Π: 081 – 39.34.22, fax: 081 – 39.34.23, 39.38.81, e-mail: anogia@math.uch.gr

International Association for Counselling – IAC –
3 – 7 Μαίου 2000
Θεσσαλονίκη

Cost F2: Electrochemical Sensors for Flow Measurments Third Meeting
4 – 6 Μαίου 2000
Βόλος
Ο: Department of Civil Engineering – University of Thessaly
Π: 0421 – 74.111, fax: 0421 – 74.169, e-mail: aliakop@uth.gr, κ. Σ. Τσαλαπάτας, 0421 – 74.089, e-mail: sat@uth.gr

4th State of the Art
5 Μαίου 2000, Αθήνα
Σ: 700
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

7ο Ετήσιο Forum Θεσσαλονίκης
8 – 9 Μαίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Σύνδεσμος Βιομηχανών Β. Ελλάδος και Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Π: 36.23.231 – 3, 36.36.407, 36.18.385

2nd Internet Commerce 2000 Forum
8 – 9 Μαίου 2000
Αθήνα
Π: 21.12.000 – 9

Biennial Congress of the European Deaf Sport Organisation
11 – 12 Μαίου 2000
Αθήνα

56o Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
11 – 13 Μαίου 2000
Λάρισα
Ο: Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πόλεων με Μαρίνα
11 – 14 Μαίου 2000
Λαύριο
Ο: Δήμος Λαυρεωτικής
Π: Δήμος Λαυρεωτικής

Ημερίδα “Κατεδάφιση κατασκευών με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών”
11 Μαίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Τεχνολογικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κ. Μακεδονίας
Π: 031 – 237.016

MEDITERRA 2000 International Trade Show για τη Μεσογειακή Διατροφή
11- 15 Μαίου 2000
Αθήνα
Π: τηλ. 62.31.263, e-mail: mediterra@mgate-event.gr

General Assembly of the International Military Sports Council – CISM –
12 – 21 Μαίου 2000
Χαλκιδική
Σ: 280 – 300

Ετήσιο Συνέδριο “Ο Χρηματοπιστωτικός Τομέας στην Ενωμένη Ευρώπη”
15 – 16 Μαίου 2000
Αθήνα
Σ: 20

11ο Ετήσιο Συνέδριο”E-business: Πώς μπορεί η Επιχείρησή σας να Αναγεννηθεί”
17 – 18 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων – ΕΑΣΕ

Ημερίδα “Ενίσχυση Σκυροδέματος με Σύνθετα Πολυμερή”
18 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Π: Τ.Ε.Ε., Γραφείο Επιστημονικού Έργου, 32.91.252-4

Σύνοδος Βόλος 2000
18 – 19 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Επιτροπή GICRE
Π: 38.03.343, 38.05.511 – 7

Διημερίδα “Εισαγγελικοί Προβληματισμοί”
18 – 19 Μαίου 2000
Πειραιά
Ο: Εισαγγελεία Εφετών Αθηνών

Ημερίδα: “Βιοκεραμικά”
19 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Κεραμική Εταιρεία, Θεματικό Δίκτυο “Σύγχρονα Βιοϋλικά”

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών Πρωτοβάθμιας Τοπικής “Εμείς οι Γυναίκες της Νέας Χιλιετίας”
19 – 20 Μαίου 2000
Πάτρα
Σ: 300
Ο: Κοινωνικός Τομέας του Δήμου Πατρέων

Συνέδριο “Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου”
19 – 21 Μαίου 2000
Πάτρα
Ο: Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου Πατρών
Π: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν/μίου Πατρών, κ. Γ. Μπαγάκης, τηλ./ fax: 061 – 997.799, e-mail: gbag@otenet.gr

13ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Ο Άνθρωπος στο Διάστημα”
20 – 26 Μαίου 2000
Σαντορίνη
Ο: International Academy of Astronautics – IAA
Π: Ελληνική Εταιρεία Αεροδιαστημικής Ιατρικής και Διαστημικών Ερευνών, κα Χ. Κουρτίδου – Παπαδέλη, 031 – 435.331, 459.660, fax: 031 – 435.331

5th International Workshop “Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies”
21 – 24 Μαίου 2000
Ηράκλειο Κρήτης
Ο: IEEE, EDS, ITE
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 –  391.915, e-mail: mitos@stepc.stepc.gr

Ημερίδα “Ερευνητικές Δραστηριότητες στα Φαινόμενα Ροής Ρευστών στην Ελλάδα”
22 Μαίου 2000
Βόλος
Ο: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Παν/μιου Θεσσαλίας
Π: κα Σ. Τσελεπή, 0421 – 74.011, κα Γ. Δούκα, 0421 – 74.085

Συνέδριο “Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2000”
22 – 25 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Π: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού – Γραφείο Διαμεσολάβησης, κα Ξ. Παπαδομιχελάκη, 77.21.123, fax:77.21.941, e-mail: xpg@central.ntua.gr, κ. Δ. Κουλλάς, 77.21.943, fax: 77.21.941, e-mail:liaison@central.ntua.gr

2o European Forum in Business Management “Rethinking Marketing”
23 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Athens School of Management
Π: 32.23.353, Fax: 32.31.498, e-mail: info@asm.gr

Συνέδριο “Διεκδίκηση των Μαρμάρων του Παρθενώνα στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης”
23 – 24 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών “Ιωάννης Καποδίστριας”

6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
23 – 26 Μαίου 2000
Χίος
Ο: Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
Π: 98.21.354

Asia Forum 2000
23 – 28 Μαίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Κέντρο Οικονομικής Συνεργασίας με την Ν.Α. Ασία & Κίνα
Π: κ. Γ. Κωνσταντινίδης, κα Ε. Αρφαρά, 33.06.530-3, fax: 38.22.225

2o European Forum in Business Management “Rethinking Marketing”
24 Μαίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Athens School of Management
Π: 031 – 227.119, Fax: 031 – 227.459

Συνέδριο “Η Προστασία των Ανηλίκων στα Οπτικοακουστικά”
24 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθοκομίας
24 – 26 Μαίου 2000
Βόλος
Ο: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Νομαρχιακή Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, υπουργείο Γεωργίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, ΓΕΩΤΕΕ, Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, Σύλλογος Ανθοπαραγωγών Μαγνησίας

1ο Διεθνές Συνέδριο “Οικονομικές Εξελίξεις και Προβλήματα στις Μεταβατικές Οικονομίες”
24 – 27 Μαίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ένωση Οικονομικών Παν/μίων των χωρών  της Ν.Α. Ευρώπης
Π: 031 – 238.326

ECTA (European Communities Trade Mark Association)
24 – 28 Μαίου 2000
Κρήτη
Σ: 700
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

4ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο “Μακροοικονομική Ανάλυση και Διεθνής Χρηματοδότηση”
24 – 28 Μαίου 2000
Κρήτη
Ο: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

Ημερίδα “Τσιμεντοβιομηχανία και Διαχείριση Ειδικών και Επικινδύνων Αποβλήτων”
25 Μαίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Π: 32.91.252 – 4

“Πυροπροστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς”
1 – 2 Ιουνίου 2000,
Θεσσαλονίκη
Ο: Εργαστήριο Οικοδομικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
Π: 031 – 995.793

Σεμινάριο “Μεθοδολογία & Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος: Νερό, Υγρά και Στερεά Απόβλητα”
1 – 2 Ιουνίου 2000
Αθήνα
Ο: Επιστημονικό & Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Π: κα Μ. Βρέντζου, 82.35.877, 82.35.654, fax: 82.16.242

The Posidonia Congress
2 Ιουνίου 2000
Αθήνα
Ο: Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Greek Shipping Co-operation Committee του Λονδίνου
Π: 42.83.608, Fax: 42.83.610, e-mail: congress@posidonia-events.gr

Ημερίδα “Σχεδιασμός και Προσομοίωση Μεταλλουργικών Διεργασιών με Υπολογιστική Θερμοδυναμική και Κινητική Κραμάτων”
2 Ιουνίου 2000
Βόλος
Ο: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας – Εργαστήριο Υλικών του Παν/μίου Θεσσαλίας, ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία
Π: κ. Ε. Παππά, τηλ./fax: 0421 – 74.061, e-mail: epappa@mie.uth.gr

2nd International Conference on Natural Language Processing “Filling the gap between theory and practice”
2 – 4 Ιουνίου 2000
Πάτρα
Ο: Παν/μιο Πατρών, Παν/μιο Αθηνών, Παν/μιο Αγαίου
Π: Παν/μιο Πατρών, κα Π. Κοντοδήμου, 061 – 960.383, fax: 061 – 997.783, e-mail: pinelop@cti.gr

Ημερίδα “Οικολογική Δόμηση”
3 Ιουνίου 2000
Αθήνα
Ο: ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμος Αθηναίων, Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών

Διεθνές Συνέδριο “IASS-IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures”
4 – 7 Ιουνίου 2000
Χανιά Κρήτης
Ο: Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Π: 77.21.594, fax: 77.21.692

International Colloquim on Computation of Shell and Spatial Structure
5 – 7 Ιουνίου 2000, Χανιά
Π: ICCA Τηλ. +31-20-398 1919

Πενθήμερο Χειρουργικό και Προσθετικό Σεμινάριο του Γνήσιου Συστήματος Branemark
5 – 9 Ιουνίου 2000
Μελίσσια
Ο:
Π: 80.49.493, 80.46.873, 80.41.974, 61.36.354, 77.77.608

2nd International Conference of the Chemical Societes of the South-Eastern European Countries on Sciences for Sustainable Development
6 – 9 Ιουνίου 2000
Χαλκιδική
Ο: Society of Albanian Chemists, Union of Chemists in Bulgaria, Pancyprian Union of Chemists, Greek Chemists, Chemical Society of Montenegro, Romanian Chemical Society, Serbian Chemical Society
Π: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, 031 – 997.723, 997.876, fax: 031 – 997.738

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθοκομίας
7 – 8 Ιουνίου 2000
Βόλος

15ο Διεθνές Συμπόσιο “Βασικά Θέματα για τις Μεταφορές πέρα από το 2000”
7 – 9 Ιουνίου 2000,
Θεσσαλονίκη
Ο: Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Υπουργών Μεταφορών (ΕΔΥΜ)
Π: 031 – 291.572, 291.203, fax: 031 – 233.779, 229.116

General Assembly of the European Federation for the Flexible Packaging Industry
7 – 10 Ιουνίου 2000
Ηράκλειο Κρήτης

Συνέδριο E – Commerce Conference
14 – 15 Ιουνίου 2000
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Αθήνα
Ο: Rota
Π: 68.41.955

Έκτακτο Θεματικό Καταστατικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
15 – 16 Ιουνίου 2000
Χίος
Ο: Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Χίου
Π: 0271 – 44.391, 44.333, fax: 0271 – 44.379

A 60th Birthday Symposium “Wave Propagation and Electronic Structure in Disordered Systems”
15 – 18 Ιουνίου 2000
Ηράκλειο, Κρήτη
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 – 391.915, e-mail: mitos@stepc.stepc.gr

Διαβαλκανικό Συνέδριο “Αποτελεσματικές Υπηρεσίες Ποιότητας στον Δημόσιο Τομέα”
20 – 21 Ιουνίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης

5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Γυναικών
20 – 23 Ιουνίου 2000, Αθήνα
23 – 26 Ιουνίου 2000, Πάτμος
Ο: Euro-American Women’s Council

Μεσογειακό Συνέδριο “Πολιτικές και Στρατηγικές για Αφαλάτωση & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”
21 – 23 Ιουνίου 2000
Σαντορίνη
Ο: Ε.Μ.Π., Μονάδα Ανανεώσιμων Πόρων
Π: 98.84.004, fax: 98.83.059

Διεθνές Συμπόσιο “Υπολογιστική Νοημοσύνη και Μάθηση”
22 – 23 Ιουνίου 2000
Χίος
Ο: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Π: 0271 – 44.391, 44.333, fax: 0271 – 44379

Ημερίδα Παρουσίασης του Τμήματος Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών
23 Ιουνίου 2000
Πάτρα
Ο: Παν/μιο Πατρών

Επιστημονική Συνάντηση “Οι Σπουδές της Ιστορίας και του Πολιτισμού στις Αρχές του 21ου αιώνα”
23 – 25 Ιουνίου 2000
Βόλος
Ο: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας

Ημερίδα “Υφαλμύρωση και Τεχνητός Εμπλουτισμός Υπόγειων Υδροφορέων
24 Ιουνίου 2000
Γλυκόβρυση Λακωνίας
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Πελοποννήσου

Ημερίδα του Ινστιτούτου Μεταφορών και Επικοινωνιών “Οι κατευθύνσεις και ο προσανατολισμός του Ινστιτούτου”
24 Ιουνίου 2000
Ηγουμενίτσα
Ο: Δήμος Ηγουμενίτσας, Νομαρχία Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Παν/μιο Ιωαννίνων
Π: Παν/μιο Ιωαννίνων, κα Α. Κολοβού, 0651 – 97.157, fax: 0651 – 97.010, Δημαρχείο Ηγουμενίτσας, κα Γ. Καντρή, 0665 – 23.616, fax: 0665 – 26.067

Συνέδριο “Numerical Methods for Evolution Partial Differential Equations”
24 – 30 Ιουνίου 2000
Ανώγεια, Κρήτη
Ο: Τhe Foundation for Research and Technology-Hellas (Institute of Applied and Computational Mathematics, Παν/μιο Κρήτης
Π: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης, κα Σ. Παπαδοπούλου, fax: 081 – 393.881, e-mail: souzana@math.uch.gr

2nd International Seminar “The Balkans in the European Economic Space”
24 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2000
Βόλος
Ο: Παν/μιο Θεσσαλίας

Παγκόσμιο Συνέδριο “World Experience from Derivatives Markets”
28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Θετικές Επιστήμες”
30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
Π: e-mail: pgs99@mail.demokritos.gr

10ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυτικών Πόρων [European Association of Enviromental and Resource Economists – EAERE -]
30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2000
Ρέθυμνο
Σ: 350
Ο: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

International Lawrence Durell 2000 Conference
2 – 7 Ιουλίου 2000
Κέρκυρα
Π: 0661 – 44.611-19,  fax: 0661 – 35.138

1ο Συνέδριο Φιλανθρωπίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας
3 – 4 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτο Φιλανθρωπίας

Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο
3 – 4 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύνδεσμος για τη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης

5ο Διεθνές Συνέδριο “Προστασία και Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος”
3 – 6 Ιουλίου 2000
Θάσος
Ο: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης, Stevens Institute of Technology, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών του Παν/μίου Πατρών
Π: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης, Αν. Καθ. κ. Β. Τσιχριτζής, 0541 – 78.113

6th International Conference “P-adic Analysis”
3 – 7 Ιουλίου 2000
Ιωάννινα
Ο: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων
Π: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων, κ. Α. Κατσαρας, 0651 – 98.289, fax: 0651 – 46.361, e-mail: akatsar@cc.uoi.gr

Aegean Cornea Cruise
3 – 8 Ιουλίου 2000
Κρήτη
Π: 081 – 392.395,  fax: 081 – 542.094

Συνέδριο “Security Business in Greek Market”
6 – 7 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

Ημερίδα IFAC Συμβούλιο
10 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής του Παν/μίου Πατρών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Π: 061 – 996.336, fax: 061 – 997.309

4th CSCC (2000 World Multiconference on Circuits, Systems, Communicarion and Computers)
2nd MCP (2000 World Conference on Mathematics and Computers in Physics) και
2nd MCME (2000 World Conference on Mathematics and Computers in Mechanical Engineering)
10 – 15 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Έδρα Η/Υ Ανωτάτης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Π: κ. Ν. Μαστοράκη, 45.81.370

Συνέδριο “Η Αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος – Προβληματισμοί και Προοπτικές”
13 – 15 Ιουλίου 2000
Αρχαία Ολυμπία
Ο: Παν/μιο Πατρών, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation
17 – 19 Ιουλίου 2000
Πάτρα

Ημερίδα “Επεξεργασία και Διαχείρηση Υγρών και Αερίων Ρύπων στις χημικές βιομηχανίες”
20 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: ΥΠΕΧΩΔΕ, Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

23ο Διεθνές Συνέδριο ACM SIGR “Η Έρευνα και η Ανάπτυξη στην Ανάκτηση Πληροφοριών”
24 – 28 Ιουλίου 2000
Αθήνα
Ο: Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής & Η/Υ (ΕΠΥ)
Π: Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, κ. Ε. Γιαννακουδάκης, 82.14.415, fax: 82.03.356

Συνέδριο “New Mathematical Methods in Continuum mechanics”
22 – 28 Ιουλίου 2000
Ανώγεια, Κρήτη
Ο: The Foundation for Research and Technology-Hellas (Institute of Applied and Computational Mathematics), Παν/μιο Κρήτης
Π: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης , κα Σ. Παπαδοπούλου, fax: 081 – 393.881, e-mail: souzana@math.uch.gr

Συνέδριο “Curves and Abelian Varieties over Finite Fields and their Applications”
29 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2000
Ανώγεια, Κρήτη
Ο: The Foundation for Research and Technology-Hellas (Institute of Applied and Computational Mathematics), Παν/μιο Κρήτης
Π: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης , κα Σ. Παπαδοπούλου, fax: 081 – 393.881, e-mail: souzana@math.uch.gr

Συνέδριο “Discrete and Algorithmic Geometry”
19 – 25 Αυγούστου 2000
Κρήτη
Ο: The Foundation for Research and Technology-Hellas (Institute of Applied and Computational Mathematics), Παν/μιο Κρήτης
Π: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης , κα Σ. Παπαδοπούλου, fax: 081 – 393.881, e-mail: souzana@math.uch.gr

1ο Διεθνές Συνέδριο “Τουρισμός, Αναψυχή και Ελεύθερος Χρόνος”
24 – 25 Αυγούστου 2000
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π)
Π: κα Σ. Πανούση, 33.12.253, fax: 33.12.033, 33.12.253

5ο Διεθνές Συνέδριο για τη Ρύπανση
28 – 31 Αυγούστου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Π: Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, τηλ. / fax: 031 – 996.181

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχετικότητας – ΝΕΒ ΙΧ, Νεώτερες Εξελίξεις στη Βαρύτητα
28 – 31 Αυγούστου 2000
Ιωάννινα
Ο: Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων
Π: Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, Καθ. Ν. Α. Μπατάκης, 0651 – 98.505, fax: 0651 – 45.740,  e-mail: nbatakis@cc.uoi.gr

Ημερίδα ” Η μνήμη του επαρχιακού αστικού τόπου και τοπίου: Το Αγρίνιο μέχρι τη δεκαετία του 60″
Αρχές Σεπτεμβρίου 2000
Αγρίνιο
Ο: Σχολή Διαχείρησης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων Αγρινίου, Παν/μιο Ιωαννίνων

3rd Panhellenic Conference on Algebra and Number Theory
1 – 3 Σεπτεμβρίου 2000
Ανώγεια Κρήτης
Ο: Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης
Π: κ. Ι. Αντωνιάδης, 081 – 393.831, κ. Α. Κουνιδάκης, 081 – 393.851, κ. Ν. Τζανάκης, 081 – 393.851

Workshop “Environmental Education at the School Level in the Field of Air Quality”
7 – 10 Σεπτεμβρίου 2000
Σαντορίνη
Ο: Παν/μιο Αθηνών & Παν/μιο Ελσίνκι
Π: Ηλιότοπος, 98.84.004, fax: 98.83.059

4th M31 Meeting, FORTH
11 – 13 Σεπτεμβρίου 2000
Ηράκλειο, Κρήτη
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 – 391.915

International Conference of the Association of European Brand Owners – MARQUES –
12 – 15 Σεπτεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: ICCA τηλ. 31-20-398 1919

7o Διεθνές Συνέδριο Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων
13 – 15 Σεπτεμβρίου 2000
Καστοριά

5ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εξόρυξης Μεταλλευμάτων
13 – 16 Σεπτεμβρίου 2000
Μήλος
Π: 98.84.004, fax: 98.83.059

Συμπόσιο “Οι γυναικείες οργανώσεις στο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών: εμπόδια και προοπτικές”
14 Σεπτεμβρίου 2000
Δελφοί
Ο: “Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών”

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
16 – 17 Σεπτεμβρίου 2000,
Βόλος
Ο:
Π: 96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

ATRIP Congress
17 – 19 Σεπτεμβρίου 2000
Σαντορίνη
Ο: International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property
Π: 98.84.004, fax: 98.83.059

Conference of the European Colloid and Interface Society – ECIS –
17 – 22 Σεπτεμβρίου 2000
Πάτρα
Σ: 250 – 300
Π: ICCA τηλ. 31-20-398 1919

7th Congress of the International Association for Fuzzy – Set Management & Economy
18 – 20 Σεπτεμβρίου 2000
Χανιά, Κρήτη

Athens 2000 – Air Ambulance Congress and Exhibition “Caring in the Skies”
20 – 23 Σεπτεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: EURAMI & Gamma Air Medical LTD
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

Γ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου
22 – 24 Σεπτεμβρίου 2000
Κρήτη
Ο: Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Κρήτης

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
23 – 24 Σεπτεμβρίου 2000
Καρδίτσα
Ο:
Π:  96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Εχθρών και Φυτών
25 – 29 Σεπτεμβρίου 2000
Πυθαγόρειο Σάμου, Σάμος

Συνέδριο “Παγιώνοντας τη Δημοκρατία, τη Σταθερότητα και την Ειρήνη στα Βαλκάνια: Ο Αποφασιστικός Ρόλος των Γυναικών”
27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών

Διήμερο “Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Ισχύος – Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά”
28 – 29 Σεπτεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Π: Γραφείο Επιστημονικού Έργου ΤΕΕ, 32.91.252-4, fax: 32.26.015

50 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας – Φυσικής της Ατμόσφαιρας
28 – 29 Σεπτεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία
Π: κ. Χ. Σαχσαμάνογλου, 031 – 998.467, fax: 031 – 995.392

Διεθνές Συνέδριο “Ιστορία Εκπαίδευσης”
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2000
Πάτρα
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

2o Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2000
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Παν/μιου Θεσσαλίας, Βόλος
Ο: Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας
Π: κα Φ. Ροϊδη, 0421 – 74.237, fax: 0421 – 74.270

Διεθνές Συνέδριο “Πολιτισμός και Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη – Πολιτισμικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Προοπτικές”
28 – 30 Σεπτεμβρίου 2000
Βόλος
Ο: Διαρκής Ομάδα Μελέτης για Περιφερειακά Ζητήματα της Ε.Ε. για την Πολιτική Έρευνα (EPCR), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν/μιου Θεσσαλίας,
Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μιου της Δ. Αγγλίας
Π: Λέκτορας κ. Αλ. Δέφνερ, 0421 – 74.382, 74.444, 74.450, fax: 0421 – 74.428

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 2000
29 – 30 Σεπτεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Logistics
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

6o Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής 2000 “Πολίτης & Επιχειρήσεις στη Δικτυωμένη Κοινωνία”
29 – 30 Σεπτεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2000
Τρίκαλα
Π: 96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

Ημερίδα “Ο Δομικός Λίθος στα Μνημεία”
Οκτώβριος 2000
Αθήνα
Ο: ΙΓΜΕ, Ελληνικό Τμήμα Icomos, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Διεθνές Συνέδριο “Επτάνησος Πολιτεία”
Οκτώβριος 2000
Ο: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών

The Fifth Women Playwrights International Conference (WPI) “Eros Theatrou”
1 – 7 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, WPI
Π: κα Α. Βακοπούλου – Halls, 72.77.912, fax: 72.48.979

Διεθνές Βοτανολογικό Συνέδριο
2 – 8 Οκτωβρίου 2000
Ρόδος
Σ: 200

Διεθνές Συνέδριο “Εξοπλισμοί – Συνεργασία – Οικονομία”
3 – 7 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του ΥΕΘΑ

4o International Marine Enviromental Modelling Seminar
4 – 6 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτος, Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Π: fax: + 47 73 59 7051

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιβαδοπονικής Εταιρείας
4 – 6 Οκτωβρίου 2000
Ιωάννινα

European Union DG Research Conference on “Investing in Europe’s Human Research Potential”
4 -7 Οκτωβρίου 2000
Ηράκλειο, Κρήτη
Ο: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Marie Curie Fellows Associations, Foundation for Research & Technology (FORTH)
Π: FORTH, Institute of Electronic Structure and Laser, κα V. Vouton,  081 – 391.315, fax: 081 – 391.318, e-mail: iehrp@iesl.forth.gr

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο “Φυτοφάρμακα και Συναφείς Οργανικές Ενώσεις στο Περιβάλλον”
5 – 8 Οκτωβρίου 2000
Ιωάννινα
Ο: Τμήμα Χημείας και Τμήμα Οργάνωσης Αγροτικών Εκμεταλεύσεων και Επιχειρήσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων, ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-οικολογίας
Π: 0651 – 97.177, fax: 0651 – 44.836

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αρχών
6 – 8 Οκτωβρίου 2000
Ναύπλιο
Ο: Ένωση Νέων Αγροτών Ελλάδας
Π: 0751 – 21.881

Διεθνές Συνέδριο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης του 21ου Αιώνα: Προοπτικές και Δυνατότητες”
6 – 8 Οκτωβρίου 2000
Λάρισα
Ο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιου Θεσσαλίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης Ν. Λάρισας,
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκαπίδευσης & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας
Π: 0421 – 74.830, fax: 0421 – 74.786

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSSON MONEY SHOW”
7 – 8 Οκτωβρίου  2000
Ρόδος
Ο:
Π:  96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

1ο Βαλκανικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Γυαλιού
9 – 10 Οκτωβρίου 2000
Βόλος
Ο: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Παν/μιου Θεσσαλίας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Ελληνικός Υαλουργικός Σύνδεσμος
Π: 0421 – 74.085-11, 65.03.302, fax: 0421 – 74.090-50, 65.47.690

Ημερίδα “Τσιμεντοβιομηχανία και Διαχείρηση Ειδικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων”
12 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Π: 32.91.251-4, fax: 32.26.015

Διεθνές Συνέδριο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής
12 – 16 Οκτωβρίου 2000
Βέροια
Ο: Ενιαίος Φορέας Πολιτισμού του Δήμου Βέροιας
Π: 0331 – 62.548, 22.967, fax: 0331 – 27.914

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Καθηγητή Γ. Πενέλη
13 – 14 Οκτωβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Κατασκευών Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Π: Εργαστήριο Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος ΑΠΘ, 031 – 995.717, 995.662, fax: 031 – 995.614

Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση”
13 – 15 Οκτωβρίου 2000
Πάτρα
Ο: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Παν/μίου Πατρών
Π: κα Β. Κοζία, 061 – 997.645, 997.716, fax: 061 – 997.645

Πανελλήνιο Συνέδριο για τα τροχαία ατυχήματα
13 – 15 Οκτωβρίου 2000
Ιωάννινα
Ο: Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

2ο Βαλκανικό Συμπόσιο για τα Κηπευτικά
13 – 16 Οκτωβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε
Π: Δρ. κα Γ. Παρασκευοπούλου – Παρούση, 031 – 471.110, fax: 031 – 471.209

Ημερίδα “Το Αγέννητο Παιδί στην Τρίτη Χιλιετία”
14 Οκτωβρίου 2000
Χίος
Ο: Σύνδεσμος Πολυτέκνων Χίου

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
14 – 15 Οκτωβρίου  2000
Καβάλα
Ο:
Π:  96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

Γ’ Συνέδριο Τεχνολογίας & Αυτοματισμού
14 – 16 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι Πειραιά, Σύλλογος Αυτοματισμού Κ. και Ν. Ελλάδας
Π: Καθ. κ. Δ. Τσελέ, 53.81.234, 53.81.237, 53.81.164,fax: 53.81.234

2nd Panhellenic Conference on Systematic therapy “Quality of Life and Systemic Intervention”
15 – 18 Οκτωβρίου 2000
Ηράκλειο, Κρήτη
Π: 081 – 391.910-3, fax: 081 – 391.915

Συνέδριο “e-Europe & Eastern Europe”
16 Οκτωβρίου 2000
Κέρκυρα
Ο: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πληροφορικής

Συνάντηση “Διεθνείς Δράσεις ως Κίνητρα για την Εξέλιξη της Πόλης και της Αρχιτεκτονικής”
16 – 17 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτο “Γκαίτε”

Συνέδριο “Corticotropin Releasing Factors”
17 – 20 Οκτωβρίου 2000
Σαντορίνη
Π: 36.34.944, fax: 36.31.690

Ημερίδα “Τα Σύγχρονα Συστήματα Υποστήριξης του Οδηγού και η Επιρροή τους στην Οδική Ασφάλεια και την Αποτελεσματικότητα της Κυκλοφορίας”
18 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ, Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης του ΑΠΘ
Π: κ. Γ. Γιάννη, 77.21.326, fax: 72.21.327

Διημερίδα “Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας”
18 – 19 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Π: Γρ. Ενέργειας, 32.91.260, 32.91.255, fax: 32.48.267

1st International Conference “Soft Shore Protection”
18 – 21 Οκτωβρίου 2000
Πάτρα
Ο: Τμήμα Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών
Π: Παν/μιο Πατρών, Καθ. C. Goudas, 061 – 997.534, e-mail:goudasconstantine@hotmail.com, Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Καθ. Ch. Koutitas, 031 – 995.701, e-mail; koutitas@civil.auth.gr

1st International Conference “Soft Shore protection against Coastal Erosion”
18 – 22 Οκτωβρίου 2000
Πάτρα
Ο:Τμήμα Μηχανικών Παν/μιου Πατρών
Π: 061 – 997.534, fax: 061 – 997.913

Ημερίδα “Επαγγελματικό Αυτοκίνητο, Κυκλοφορία και Περιβάλλον”
19 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ)
Π: κα Ρ. Παπαδάκη, 68.91.400

Διημερίδα “Εθνικό Κτηματολόγιο το Χθές, το Σήμερα, το Αύριο”
19 – 20 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιστημονικό Συμπόσιο “Σεισμοί και Μνημεία”
20 – 21 Οκτωβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Τμήμα ICOMOS

Συμπόσιο “Οίνος και Άμπελος”
20 – 21 Οκτωβρίου 2000
Ο: Δήμος Πατρέων, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Ημερίδα “Η Πολεοδομία και η Χωροταξία σε σχέση με την Αναθεώρηση του Συντάγματος”
1 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)

7th ACM Conference on Computer and Communication Security
1 – 4 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Centre for Secure Information System University,
Ελληνική Εταιρεία Επιστημών Πληροφορικής και Η/Υ
Π: τηλ./fax: 82.03.505-7

2ο Συνέδριο Ελληνοτουρκικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Τουρκία – Ευρωπαϊκή Ένωση: Προοπτικές επιχειρηματικής και οικονομικής Συνεργασίας”
2 – 3 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Υπουργείο Εξωτερικών

Διεθνής Έκθεση/Συνέδριο “Infralympics-Athens 2000 / BIDEX 2000”
2 – 5 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
Π: κ. Γ. Αποστολόπουλος, 72.73.920, fax: 72.46.824, κα Ε. Λαγού, 72.73.918, fax: 72.46.824

Athens 2000 (EQuiP)
2 – 5 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: Δρ. κ. Κ. Καροτσης, 98.31.469, 98.10.132

Ημερίδα “Μεταφοράς Τεχνολογίας στους τομείς: Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμοί, Κατασκευές, Υλικά”
3 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
Π: κ. Γ. Αποστολόπουλος, 72.73.920, fax: 72.46.824, κα Ε. Λαγού, 72.73.918, fax: 72.46.824

2ο Ελληνοτουρκικό Συνέδριο “Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα – Τουρκία: Προοπτικές Οικονομικής και Επιχειρηματικής Συνεργασίας”
3 – 4 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα

6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης
3 – 4 Νοεμβρίου 2000
Δελφοί
Ο: Ελληνική Καταλυτική Εταιρεία
Π: ταχυδρομικώς: κα Φ. Ρουμπάνη-Καλαντζοπούλου, ΕΜΠ/Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας ΙΙΙ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφος, Αθήνα

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
4 – 5 Νοεμβρίου  2000
Ηράκλειο Κρήτης
Ο:
Π:  96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

Συνέδριο “Οι Χωρικές Διαστάσεις των Δημογραφικών Δεδομένων”
4 – 5 Νοεμβρίου 2000
Βόλος
Ο: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν/μίου Θεσσαλίας
Π: 0421 – 74.432-3, 74.420, fax: 0421 – 74.394, e-mail: demolab@prd.uth.gr,vpappas@prd.uth.gr

Technical Symposium of Guide Share Europe-GSE
6 – 7 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: ICCA τηλ. +31-20-398 1919

1ο Μεσογειακό Συνέδριο Αισθητικής “Η Αισθητική στην Αρχή της 3ης Χιλιετίας”
6 – 8 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή, Ελληνική εταιρεία Αισθητικής
Π: 74.99.300, fax: 77.05.752

9th International Symposium on Mine Planning and Equipment Slection (MPES 2000)
6 – 9 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου
Π: κ. Γ. Παναγιώτου, 77.22.198, fax: 77.22.191

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας “Quality in Europe, Building the 21st Century”
6 – 12 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Π: κα Μ. Γρίβα, 21.12.000

Συνέδριο και Έκθεση “Μεγάλα Τεχνικά Έργα – Πρόκληση και Ευκαιρία”
7 – 8 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Όμιλος Καλοφωλιά, Οικονομική Εφημερίδα “ΕΞΠΡΕΣ”, Βρετανική Εταιρεία “Middle East Consultants”
Π: κα Ε. Μαργαροπούλου, 61.98.400, 61.99.400, fax: 61.98.413

Διημερίδα “Ο Σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 – Ένα Χρόνο μετά”
8 – 9 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας
Π: κα Λ. Πέλλη και κα Μ. Δανδουλάκη, 67.28.000

Συνέδριο “Balkan Parternship”
9 – 10 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: ΔΙΠΕΚ, ΔΕΘ, ΣΕΒΕ
Π: 031 – 257.001, 269.984, fax: 031 – 286.610

10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών ArcInfo-ArcView
9 – 10 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Marathon Data Systems
Π: 61.98.866, 61.98.761

6ο Συνέδριο “Άριστοτέλης”
9 – 10 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: ΕΕΔΕ Μακεδονίας

Α’ Ελληνικό Συνέδριο “Σύνθετα Υλικά Σκυροδέματος”
9 – 10 Νοεμβρίου 2000
Ξάνθη
Π: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος, τα Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας ή Θράκης, τα εργαστήρια Δομικών Υλικών, Οπλισμένου Σκυροδέματος, Οικοδομικής, Μεταλλικών Κατασκευών και Στατικής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου  Παν/μίου Θράκης
Π: 0541 – 26.935, 29.265, fax: 0541 – 29.265

Διεθνές Συνέδριο για την Τοπική Διατροφή και τον Τουρισμό
9 – 11 Νοεμβρίου 2000
Κύπρος
Ο: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού
Π: 93.73.630, fax: 93.73.631

Ημερίδα “Εφαρμογή των Θεσμών για την Πρόληψη του Εργασιακού Κινδύνου – Εξελίξεις και Προοπτικές”
10 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Π: 32.91.200 (εσωτ. 226, 27), κα Ε. Μπάτρα 32.91.626-7

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
10 – 12 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: 36.17.784, 36.16.532

Πανελλήνιο Συνέδριο “Πληροφορική και Εκπαίδευση”
11 – 12 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
Π: 031 – 277.495, 239.475, 0972361728, fax: 031 – 277.495

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
11 – 12 Νοεμβρίου  2000
Λαμία
Ο:
Π:  96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

Συνέδριο για τη Κοινωνία της Πληροφορικής
15 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα

Συνέδριο “Διαχείριση της Γνώσης για τον Οργανισμό που Μαθαίνει”
16 – 17 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων
20 – 23 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
Π: Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ, 77.22.367, 77.22.375, fax: 77.22.368, e-mail: Ihw@central.ntua.gr

Συνέδριο “Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια”
22 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: UBS Warburg

3ο Διεθνές Συνέδριο ” Ορυκτές Πρώτες Ύλες – Υπόγεια Έργα – Μεταλλουργία”
22 – 24 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος & Ε.Ε. Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Π: 32.35.779, 32.91.617-8, 32.91.295

6ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
22 – 24 Νοεμβρίου 2000
Ο: Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδος και Εργαστήριο Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Π: κα Μ. Κόκλα, 77.22.637, κα Ε. Παλιάτσου, 77.22.724, fax: 77.22.734, e-mail: xeee2000@survey.ntua.gr

Ημερίδα για τα ερευνητικά προγράμματα
22 Νοεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

1ο Εθνικό Συνέδριο “Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών”
23 – 25 Νοεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Π: κ. Ν. Χατζητρύφωνα, κ. Κ. Τριακοσοπούλου, 031 – 214.497, τηλ./fax: 031 – 213.800

Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας “Ο ρόλος της Χημείας στην Κοινωνία και η Διδασκαλία της στη Β/θμια Εκπαίδευσης”
23 – 25 Νοεμβρίου 2000
Πάτρα
Ο: Τμήμα Χημείας Παν/μιου Πατρών, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου & Δ. Ελλάδας Ε.Ε. Χημικών
Π: κα Λ. Γιαννοπούλου, 061 – 996.228, fax: 061 – 997.118

Συμπόσιο “Η Ελιά και το Λάδι στο Χώρο και στο Χρόνο”
24 – 26 Νοεμβρίου 2000
Πρέβεζα
Ο: Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολις”, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Π: Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, κα Λ. Καραπιδάκη, 93.44.811, 93.70.030

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSON MONEY SHOW”
25 – 26 Νοεμβρίου  2000
Πάτρα
Ο:
Π: 96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.020

Workshop “Technical and economical conditions for a European operation of small containers”
1 Δεκεμβρίου 2000
Πειραιά
Ο: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Cost 339 Management Committee
Π: 41.42.530, e-mail: mgouv@unipi.gr

8th International Postgraduate Course
1 – 2 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: International Gastro-Surgical Club, 72.13.949, e-mail: iasg@iasg.org

WSES 2000 Διεθνές Συνέδριο για Τοπολογία και Διαφορική Γεωμετρία
1 – 3 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: World Scientific and Engineering Society (WSES)
Π: e-mail: tdg@worldses.org

1st International Conference :Delphic Friendship, Friendship of the Nations and the Fulbright Concept on Human Being”
1 – 3 Δεκεμβρίου 2000
Δελφοί
Ο: The Association of Fulbright Scholars in Greece, the U.S. Embassy in Greece, the Fulbrihgt Foundation, the European Cultural Centre of Delphi
Π: 72.54.360-2, fax: 72.54.363

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSSON MONEY SHOW”
2 – 3 Δεκεμβρίου 2000
Κέρκυρα
Ο:
Π: 96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.023

2o Venture Capital Forum για τη Νέα Οικονομία
4 – 5 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
Π: 72.95.972, e-mail: amichalopoulou@elke.gr

11o Συνέδριο “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”
4 – 5 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Π: 36.23.231-3, fax: 36.10.170

Συνέδριο “Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους. Ιστορία, πολιτισμός, κοινωνία 18ος – 20ός αιώνας”
6 – 9 Δεκεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος
Π: 031 – 533.026, 533.059

1η Πανελλήνια Έκθεση & Συνέδριο Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Τεχνολογίας
7 – 10 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Π: 88.42.351, fax: 88.42.458

Ημερίδα “Τα επιδεικτικά και επενδυτικά ενεργειακά έργα στην Ελλάδα, Εμπειρία, Τάσεις και Προοπτικές”
8 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Π: κ. Ι. Σαντζακλή, 60.39.900, Fax: 60.39.904, e-mail: isant@cres.gr

Διημερίδα “Βιοχημεία – Βιοτεχνολογία στον 21ο αιώνα”
8 – 9 Δεκεμβρίου 2000
Λάρισα
Ο: Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Θεσσαλίας
Π: κ. Γ. Αναστασίου, 0421 – 74.840, fax: 0421 – 74.841, e-mail:ganastas@uth.gr , Γραμματεία Τμήματος, κα Μ. Μπουντόλου, τηλ./fax: 041 – 579.310, e-mail: secbioc@bio.uth.gr

Επιστημονικό Συνέδριο “Ελληνόβλαχοι: Ιστορικές και Πολιτιστικές Προσεγγίσεις
8 – 10 Δεκεμβρίου 2000
Ο: Ένωση Βλάχων Επιστημόνων
Π: 031 – 550.735

Ημερίδα “Χρηματοδότηση και Τεχνολογία για τη σύγχρονη Βιομηχανία”
9 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο:
Π: 88.42.351, fax: 88.42.458, e-mail: expoplan@dolnet.gr

2ο Συμπόσιο Μουσικής Πληροφορικής “Σχέσεις μουσικής, επιστήμης και τεχνολογίας στον Ελληνικό χώρο”
9 – 10 Δεκεμβρίου 2000
Κέρκυρα
Ο: Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Παν/μίου Ιονίου
Π: 0661 – 42.897, 42.901, 26.024, e-mail: georgaki@ionio.grmusic@ionio.gr

Συμπόσιο “Νέα επιχειρηματικά πεδία, νέες δυνατότητες απασχόλησης και σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα διαχείρισης απορριμάτων”
9 – 10 Δεκεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Π: 33.89.751, 64.44.524-5

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSSON MONEY SHOW”
9 – 10 Δεκεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο:
Π: 96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.023

Ημερίδα “Σχεδιασμός της Παραγωγής – Βιομηχανοποίηση – Διασφάλιση Ποιότητας”
10 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο:
Π: 88.42.351, fax: 88.42.458, e-mail: expoplan@dolnet.gr

Εκδήλωση “Ελλάδα και Βαλκάνια”
10 Δεκεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ)

Ημερίδα “Το μέλλον της ελληνικής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για παιδιά”
11 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: ΙΟΜ

Συνέδριο “Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβάλλοντος – Προτεινόμενες Λύσεις με εξειδίκευση για τον Ελλαδικό χώρο”
11 – 12 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο για τις ΑΠΕ
Π: κ. Κ. Καββαδίας, 53.81.237, 53.81.164,fax: 53.81.234, e-mail:Korp@gdias.teipir.grsealab@gdias.teipir.gr

Εκδήλωση “Κυπριακό: Ωρα τολμηρών αποφάσεων”
12 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ανανεωτική Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς

6o Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πληροφορικής
12 – 13 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
Π: 21.12.000

Τριήμερη Εκδήλωση “Η κοινωνία της Πληροφορίας”
12 – 14 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών
Π: 72.95.972

Διεθνής Ημερίδα “Τουρισμός και απασχόληση”
14 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) & Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων & Τουρισμού (WTTC)
Π: 32.17.165, e-mail: info@sete.gr

Διημερίδα ” Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε θέματα ροών, τύρφης και καύσης”
14 – 15 Δεκεμβρίου 2000
Θεσσαλονίκη
Ο: Ελληνικό Πιλοτικό Κέντρο Ercoftac
Π: Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Καθ. Σ. Νύχας, τηλ. / fax: 031 – 996.231, e-mail: nychas@vergina.eng.auth.gr

Διημερίδα για τους αυτοαπασχολούμενους δημοσιογράφους
14 – 15 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ένωση Συντακτών Περιοδικού Τύπου
Π:  36.36.039, 36.33.427, e-mail: espt@magazinepress

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Τουρισμός σε Νησιωτικές Περιοχές και Ειδικούς Προορισμούς”
14 – 17 Δεκεμβρίου 2000
Χίος
Ο: Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού” του Παν/μίου Αιγαίου
Π: κ. Π. Τσάρτα & κ. Θ. Σταυρινούδη, 0271 – 35.317, fax: 0271 – 35.399, e-mail: conf.tour@aegean.gr

Συνέδριο “Συμβατά Υλικά στη Συντήρηση των Μνημείων”
15 – 16 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος – Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και μετα-Βυζαντινών Μνημείων, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Π: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αν. Καθ. Α. Μοροπούλου / Α. Λαμπροπούλου, 77.23.276 / 1433, fax: 77.23.215 – Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, κα Α.Θ. Βασκούδη, 67.45.228, 67.45.258, fax: 67.45.612

Πολυσυνέδριο / Έκθεση “ERICSSON MONEY SHOW”
16 – 17 Δεκεμβρίου 2000
Σύρος
Ο:
Π: 96.71.020-22, 0944-307881, fax: 96.71.023

1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Παραδοσιακών Γεύσεων “΄Ηθη, έθιμα και παραδόσεις στον ετήσιο Κύκλο της Ζωής”
16 – 17 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων, Κέντρο Λαογραφικών & Ιστορικών Ερευνών “ΒΟΣΠΟΡΙΣ”
Π: 93.44.886

Ημερίδα ” Εκπαιδευτική Στήριξη των ΜΜΕ που συμμετέχουν στο <Δικτυωθείτε> ”
18 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης

Ημερίδα “Σύνθεση και φυσικοχημικές ιδιότητες της ύλης”
18 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Ινστιτούτα Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Οργανικής, Φαρμακευτικής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
Π: 72.73.501, e-mail: eie@eie.gr

Διήμερο Εκδηλώσεων “Νέες Τάσεις στη Γαλλική Αρχιτεκτονική”
18 – 19 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
18 – 20 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Βιβλιοθήκη Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Π: 77.21.471 – 73, fax: 77.21.565, e-mail: library@central.ntua.gr

Ημερίδα ” Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: Μια ευκαιρία για την προώθηση της ελληνικής δίαιτας και των προϊόντων διατροφής”
19 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τροφίμων ΑΕ, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών
Π: 92.70.040, fax: 92.70.041

Συνεδρίαση του  “New Economy Forum”
19 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: New Economy Forum
Π: κ. Peter Heilman, invest@invgr.com

Ημερίδα “Δροσισμός και αερισμός κτιρίων στο αστικό περιβάλλον”
20 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα
Ο: Κέ