Σεμινάριο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Loading Map....

Ημερομηνία
02/03/2017

Χώρος
Ξενοδοχείο Crowne Plaza

Πόλη : Αθήνα

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

Πληροφορίες

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :

Τηλέφωνο :

Email :

Website : www.aqs.gr/?co=basket&action=add&product_id=799&utm_source=EM2017


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την Απόδοση των Πωλήσεων
 • Γνώσεις και Ικανότητες, έμφυτες και επίκτητες
 • Η σημασία της Αντίληψης του Ρόλου
 • Οι Ρόλοι των Πωλήσεων και τα απαραίτητα προσόντα
 • Η Ψυχολογία του Πωλητή
 • Η Εμφάνιση του Πωλητή

Β. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Οι τρεις άξονες της διαχείρισης της Απόδοσης των Πωλήσεων
 • Η κουλτούρα Πωλήσεων και ρόλος της στην Απόδοση
 • Οι κρίσιμοι παράγοντες ανάπτυξης κουλτούρας Πωλήσεων
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της δραστηριότητας των Πωλήσεων
 • Η ευθυγράμμιση της δραστηριότητας με τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές
 • Το Coaching και η σημασία του στην διαχείριση της Απόδοσης
 • Η ανάδειξη και η βελτίωση των ικανοτήτων των Πωλητών μέσω του Coaching
 • Δείκτες μέτρησης Απόδοσης Πωλητών

Γ. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Τα βήματα στην Διαδικασία του Coaching
 • Το Coaching ως μέρος της λειτουργίας των Πωλήσεων
 • Οι στόχοι του Coaching Πωλήσεων
 • Τα κρίσιμα θέματα για την επίτευξη των στόχων
 • Τα τέσσερα στυλ του Coaching. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
 • Εφαρμόζοντας Coaching σε κάθε βήμα της Πώλησης
 • Πλάνο βελτίωσης της απόδοσης των Πωλητών και των Supervisors

Δ. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ

 • Καθορισμός και συμφωνία στόχων
 • Είδη στόχων και κριτήρια επιλογής τους
 • Τα κρίσιμα σημεία της σωστής στοχοθέτησης
 • Η στοχοθέτηση ως διαδικασία
 • Παρακολούθηση και υλοποίηση στόχων
 • Εργαλεία για την Επιλογή νέων σημείων

Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

 • Ο εντοπισμός υποψήφιων πελατών
 • Πρώτη προσέγγιση (τηλεφωνική, Direct Mail)
 • Εργαλεία κατηγοριοποίησης πελατών
 • Ο προγραμματισμός των επισκέψεων – Διαχείριση χρόνου
 • Εργαλεία προγραμματισμού του Πωλητή
 • Η Προετοιμασία για την Επίσκεψη
 • Εργαλεία προετοιμασίας Πωλητή

ΣΤ. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

 • Κρίσιμα σημεία στην πρώτη συνάντηση
 • Η προσεκτική Ακρόαση
 • Ερωτούμε αντί να προκαταλαμβάνουμε
 • Η αναγνώριση της γλώσσας του σώματος
 • Η ελκυστική παρουσίαση του προϊόντος / υπηρεσίας
 • Διάγνωση αναγκών – Προσφορά – Follow Up
 • Κρίσιμα σημεία της διαπραγμάτευσης
 • Χειρισμός των αντιρρήσεων
 • Το κλείσιμο της πώλησης σε νέο Πελάτη
 • Διατήρηση και επέκταση της συνεργασίας (Cross-selling)

Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όταν ο πελάτης:

 • Είναι εκνευρισμένος ή βιάζεται
 • Ζητάει ειδική μεταχείριση
 • Έχει αρνητική εμπειρία από την εταιρεία
 • Προσβάλλει τον ανταγωνισμό
 • Υποβάλλει ερωτήσεις για τις οποίες δε γνωρίζετε την απάντηση
 • Αντιπαραβάλλει την χαμηλότερη τιμή του ανταγωνιστού
 • Προτείνει βελτίωση στο προϊόν ή στο service
 • Έχει σύγχυση ως προς τις προσωπικές του ανάγκες

Η. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

 • Η Εμπειρία Επίσκεψης σαν βιωματική εμπειρία επηρεάζει την Πιστότητα
 • Πως διαμορφώνεται η Εμπειρία Επίσκεψης
 • Διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων
 • Μετατροπή των πελατών σε αφοσιωμένους πελάτες
 • Μέτρηση Ικανοποίησης πελάτη
 • Η Διαχρονική αξία του πελάτη (Customer Lifetime)
 • Αναφορές πωλητών
 • Μέσω μελετών περιπτώσεων (case studies), παραδειγμάτων και Role Playing διασαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω στην πράξη.

Θ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ

 • Check List Επιτυχημένου Πωλητή και επιτυχημένου Coach
 • Δείκτες Αξιολόγησης
 • Πλάνο βελτίωσης της απόδοσης των Πωλητών και των Supervisors

Ετικέτες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ανθρώπινο Δυναμικό - Management - Marketing - Συμβουλευτική... )
Θέλετε να διοργανώσετε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες Εκδηλώσεις; Επισκεφθείτε το MICE.gr και βρείτε Συνεργάτες!
Scroll To Top